Aki Moriuchi.

Stoneware Bowl

Stoneware-bowl-with-gold-and-platinum-lustre-wheel-thrown-45cm-dia-1994-photo-by-Michael-Harvey
Stoneware Bowl with gold and platinum lustre, wheel thrown, 45cm dia, 1994, photo by Michael Harvey