Aki Moriuchi.

Ceramics

Stone Seeds

Stone-Seeds-2006-average-size-11-13cm-H
Stone Seeds, 2006, average size 11-13cm H, photo by Aki Moriuchi