Aki Moriuchi.

Stone Seeds

Stone-Seeds-10-16cm-H-2006
Stone Seeds, 10-16cm H, 2006, photo by Aki Moriuchi