Aki Moriuchi.

Asakusa

Asakusa, Japan

Asakusa, Tokyo, Japan 2016