Aki Moriuchi.

Ajisai-saka (Hydrangea Steps)

Ajisai-saka (Hydrangea Steps), Oh-hira-san, Tochigi, Japan 2016